Mam pytanie apropos połączenia prestashop z fb czy ten moduł można zakupić czy sprawdzić czy będzie działał ?? Bo jak widzę mój klient ma ok 1000 polubień ale na woocommerce udało im się połączyć ze sklepem na fb i api działa prawidłowo. Jednak chce przejść z woocommerce na prestashop i pytanie czy ten moduł "Prestashop Sklep na Facebook" zadziała w takim przypadku?

Witam,
jak rozumiem pytanie dotyczy tego modułu "facebook shop": https://mypresta.eu/pl/moduly/portale-spolecznosciowe/sklep-na-facebook.html
To nie jest moduł "łączący" standardową zakładkę "shop" na fanpage z produktami w sklepie. Ten moduł tworzy zupełnie niezależną aplikację na stronie fanpage.
Facebook wprowadził ograniczenia co do instalacji takich niezależnych aplikacji na fanpage. I mogą one być instalowane wyłącznie wtedy, gdy fanpage ma więcej niż 2000 like.

To o czym Pan mówi w kontekście woocommerce to zwykły "import" produktów do standardowej zakładki "shop".

Wystarczy:


  1. zainstalować moduł w sklepie (i skopiować link ze strony konfiguracyjnej eksportu)
  2. przejść na facebook do konta reklamowego do sekcji "katalogi produktów":
  3. z listy "katalogów" wybrać katalog produktów danego fanpage:

     (w przykładzie ze screena jest katalog produktów z fanpage mypresta)
  4. w menu z sekcji "Configure" wybieramy opcję "Product data sources": https://i.imgur.com/5JdD429.png 
  5. wybieramy opcję "add new products" i decydujemy się na "use data feeds": https://i.imgur.com/7WgrFY1.png 
  6. w dalszym krokach podajemy wcześniej skopiowany url (ze strony konfiguracynjej eksportu) i importujemy produkty


i to wszystko,
produkty zostaną zaimportowane do zakładki "shop" na fanpage. I działa to identyczny sposób jak integracja z woocomerce o której Pan wspomniał.
Dzień dobry, dotyczy Prestashop Eksport produktów pro moja wersja presty 1750 1 export zdjęć - czy na drugim serwerze mogę zaimportować produkty razem ze zdjęciami ? czy tez zdjęcia trzeba będzie wgrywać oddzielnie? 2 jeśli produkt ma kombinacje to trzeba najpierw wyeksportować produkt a następnie wyeksportować kombinacje?

Witam,
Moduł przygotowuje plik csv przystosowany do importu danych za pomocą narzędzia prestashop "import CSV".  Standardy określone przez to domyślnie dostępne narzędzie w każdym sklepie prestashop wprowadzają możliwość importu zdjęć. Import zdjęć polega na tym, że narzędzie "IMPORT CSV" łączy się ze wskazanym adresem URL do zdjęcia, pobiera to zdjęcie i zapisuje w sklepie (przypisując je do produktu / kombinacji).

Zatem:
1 export zdjęć - czy na drugim serwerze mogę zaimportować produkty razem ze zdjęciami ? 
Tak - może Pan zaimportować produkty razem ze zdjęciami. Moduł eksportu produktów umieszcza w pliku CSV adresy url do zdjęć ze sklepu źródłowego.


2 jeśli produkt ma kombinacje to trzeba najpierw wyeksportować produkt a następnie wyeksportować kombinacje?
Dokładnie tak.

Narzędzie "importu csv" w prestashop wymaga, aby import produktów odbył się dwuetapowo:
- najpierw importujemy do sklepu produkty
- następnie importujemy do sklepu kombinacje - zostaną one przypisane do wcześniej zaimportowanych produktów

w przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji

pozdrawiam,
miłosz
WItam Czy ten program https://mypresta.eu/modules/social-networks/facebook-messenger-chat.html umożliwia zainstalowanie go na 3 różnych wersjach językowych, np. w sklepie na domenie .pl będzie wyświetalana wiadomość po polsku, a na wersji w domenie co.uk już po angielsku?


Witam,
Tak - jest taka możliwość, ale trzeba będzie odpowiednio skonfigurować moduł.
Są trzy istotne rzeczy, które należy zdefiniować, a które pozwolą modułowi działać tak jak Pan to opisał.

Pierwsza
To skrypt facebook jaki moduł dołącza do strony. To istotne, aby opcja ta była włączona: oraz aby zdefiniowany był numer APP ID. Skrypt facebook jaki moduł dołącza to strony to customerchat.js i pozwala on na korzystanie z messengera na stronie. Zestawienie bibliotek z funkcjonalnościami facebook:
skrypt facebookPage Chat (likebox z chatem)MessengerLogowanie facebook
all.js / sdk.js + appID
customerchat.js
customerchat.js + appID

Druga
Zdefiniowanie kodów językowych: 


Dla każdego języka dostępnego w sklepie definiujemy odpowiedni kod językowy. Parametr ten odpowiada za tłumaczenie widgetu messengera.
Przykładowo, w sklepie są trzy języki: Polski, Hiszpański, Angielski

językprzykładowo wprowadzony kod językaefekt - tłumaczenie widgetupoprawny przykładpoprawny - efekt
Polskien_ENtłumaczenie widgetu będzie w języku Angielskipl_PLtłumaczenie będzie po Polsku
Hiszpańskies_EStłumaczenie widgetu będzie w języku Hiszpańskimes_EStłumaczenie będzie po hiszpańsku
Angielskipl_PLtłumaczenie widgetu będize w języku Polskimen_ENtłumaczenie będzie po angielsku


Nie ma tutaj reguły co do wykorzystywania kodów językowych, panuje pełna dowolność.
Więc jeżeli chciałby Pan aby tłumaczenie załadowanego widgetu messengera było w języku w jakim klient przegląda sklep - trzeba wprowadzić adekwatne kody.

Trzecia
zdefiniowanie komunikatu "powitalnego" dla każdego języka:


pozdrawiam,
miłosz
Mam do Pana jedną gorącą prośbę. Wchodząc na produkt w sklepie, w miniaturce pojawia się tylko jedno zdjęcie (zaznaczonego koloru) oraz jego zdjęcie w powiększeniu. Czy jest Pan w stanie zrobić tak, aby w miniaturkach pojawiały się wszystkie kolory?Witam,
Jest to do wykonania - ale wymaga zmian w core prestashop.
chodzi o plik /src/adapter/image/ImageRetriever.php

jest tam kod:
public function getProductImages(array $product, Language $language)
{
$productAttributeId = $product['id_product_attribute'];
$productInstance = new Product(
$product['id_product'],
false,
$language->id
);
trzeba go zmienić na:
public function getProductImages(array $product, Language $language)
{
$productAttributeId = 0;
$productInstance = new Product(
$product['id_product'],
false,
$language->id
  );

wówczas będą wyświetlane wszystkie zdjęcia produktu, a nie tylko te, które powiązane są z wybranymi kombinacjami
w Pana module również wkradł się błąd a raczej niedopatrzenie chyba z którego wynika błąd. Jako osoba konfiguracjach moduł nie mam opcji czy uzyskany rabat klienta ma sumowac się z rabatem promocyjnym na wybrane produkty. Jest potrzebna zmienna do wyboru i możliwośc aby się nie sumowalo. Chodzi o to aby klient który jest w grupie i ma np 10 %rabatu wchodzi na produkt który już ma promocje 30 % i żeby te rabaty się nie sumowalo. A błąd teraz polega na tym iż rabaty się nie sumuja i dobrze ale jak przeglądamy sklep zalogowani z jakimś progiem to ceny w produktach z poziomu kategorii są z sumowanymi rabatami. Jak wejdziemy na kartę produktu to wtedy cena się zmienia na nie z sumowana. Jednak chodzi o to aby w kategorii produkty objęte promocja nie miały obniżonej ceny z sumowanymi rabatami. 
wyłączanie specyficznych cen produktów

Witam,

Na początek trzeba zaznaczyć dwa rodzaje zniżek jakie są domyślnie dostępne w prestashop. Są to:
- obniżki cen produktów (zdefiniowane np. na stronie edycji produktu, gdzie do produktu dodajmy obniżkę ceny)
- rabaty grupowe (nadawanie grupie klientów)

Cała filozofia działania modułu "cumulative disounts" opiera się o ten drugi typ obniżki cen. Za sposób działania "rabatów grupowych" odpowiada PrestaShop a zadaniem modułu "cumulative discounts" jest automatyczne przypisywanie klientów do grup na podstawie ich sumarycznej wartości zakupów w sklepie.  Jeżeli utworzy Pan grupę klientów manualnie i zdefiniuje dla niej rabat grupowy np 30%, to będzie on działał dokładnie tak jak działa teraz - moduł "rabatów kumulacyjnych" nie musi być nawet zainstalowany żeby te rabaty nadane grupie klientów działały. Zmierzam do tego, że moduł w żaden sposób nie ingeruje w zasadę działania tego typu rabatu w prestashop a zajmuje się wyłącznie rozdysponowaniem klientów do grup.

To co jest Panu potrzebne, to zmiana sposobu działania rabatów w prestashop i można to zrobić za pomocą tego rozwiązania:
https://mypresta.eu/pl/moduly/skladanie-zamowien/wylaczenie-rabatow-cenowych-dla-grupy-klientow.html - w tym module jest możliwość wybrania grup klientów, dla których rabaty dodane bezpośrednio do produktów nie będą uwzględniane w cenie produktów.

Zatem przykładowo za pomocą modułu "cumulative discounts" klienci zostali "rozdysponowani" do grup klientów ze "zniżką grupową" np:
- grupa klientów "obniżka 20%"
- grupa klientów "obniżka 30%"
- grupa klientów "obniżka 40%"

Następnie w module wyłączania rabatów cenowych dla wybranych grup klientów może Pan wybrać te grupy:
- grupa klientów "obniżka 20%"
- grupa klientów "obniżka 30%"
- grupa klientów "obniżka 40%"

I w efekcie standardowe 'obniżki cen produktów' dla tych wybranych grup klientów nie będą uwzględniane w cenie produktu.pozdrawiam,
miłoszDzień dobry, Jestem zainteresowany modułem: https://mypresta.eu/pl/moduly/portale-spolecznosciowe/eksport-produktow-do-google-merchant-center.html Czy można tworzyć osobne pliki danych? Np w naszym przypadku osobny plik na kategorię kawa, osobny na herbatę ? Dziękuję Pozdrawiam


Witam,
Moduł każdorazowo - podczas konfigurowania jego parametrów - tworzy unikalny link, który generuje feed produktów o ściśle określonych w toku konfiguracji parametrach.
Wystarczy taki link zapisać. I utworzyć kolejne linki o innych parametrach. Np. jeden link na podkategorię Kawa, drugi link na kategorie Herbaty, trzeci na inną kategorię lub inne parametry. Itd.
Dzięki temu ma Pan nieograniczone możliwości konfiguracji różnego rodzaju feedów z produktami.

W związku z powyższym potwierdzam - istnieje taka możliwość.
Wystarczy w konfiguracji importu do google merchant podać link do określonego feedu.

pozdrawiam,
miłosz
Witam, w jaki sposób mogę przenieść produkty i kategorie w polskim i angielskim języku za pośrednictwem Waszego modułu do exportu? Bo widzę, że mogę wybrać albo po polsku, albo po angielsku. A jak to potem zaimportować, żeby były prawidłowe tłumaczenia?


Witam,
w prestashop standardowe narzędzie do importu produktów działa wyłącznie z jednym językiem, Tj. zmierzam do tego, że aby zaimportować produkty w różnych wariantach językowych np:
- polski
- angielski
- niemiecki

należy:
- dokonać eksportu produktów z wykorzystaniem języka polskiego
- dokonać eksportu produktów z wykorzystaniem języka angielskiego
- dokonać eksportu produktów z wykorzystaniem języka niemieckiego

Efektem powyższych czynności są trzy pliki z tymi samymi produktami, ale w różnych wariantach językowych

następnie:
- zaimportować produkty dla wersji polskiej
- zaimportować produkty dla wersji angielskiej
- zaimportować produkty dla wersji niemieckiej

W trakcie importu pierwszego pliku językowego - prestashop utworzy produkty w sklepie
W trakcie importu każdego kolejnego pliku językowego - prestashop zaktualizuje dane (nie będzie tworzyć nowych produktów tylko wprowadzi "tłumaczenia". Chyba, że Pan taką opcję wybierze w trakcie importu)uwagi co do importu: 
  1. aby aktualizować dane należy się upewnić, że opcja "delete all products" nie jest włączona
  2. aby aktualizować dane nalezy się upewnić, że opcja "force id numbers" jest włączona